Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD prövar 'synnerliga skäl' för att ändra i en stiftelses stadgar

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skola och utbildning, Förvaltningsrätt, Associationsrätt - övrig