Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD: Rättshandlingarnas verkliga innebörd gäller vid förvärv av underskottsföretag

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Inkomstskatt - företag