Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD ska klargöra innebörden av undantagsregel i LMA

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Migrationsprocess, Förvaltningsprocess, Socialrätt, Socialförsäkring, Skola och utbildning, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt, Övrig migrationsrätt, Uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, Uppehållstillstånd på grund av anknytning