Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD ska pröva om renovering efter skattepliktig uthyrning är avdragsgill

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Revision och granskning, Fastighetsbeskattning, Mervärdesskatt, Övrig fastighetsjuridik

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).