Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD tvingar fram prövning kring tingsrättsdoms betydelse för folkbokföring

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Folkbokföring, namnfrågor m.m., Övrig familjerätt, Vårdnad, umgänge och boende