Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Högsta domstolen: Svensk rätt gäller i svensk-polsk tvist

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Internationell privat- och processrätt, Civilprocess, Övrig europeisk rätt, Insolvensrätt