Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HovR friar man från miljöbrott - ”åklagaren har inte åberopat någon som helst bevisning”

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Djur- och växtskydd, Föroreningar, avfall och miljöskador, Miljöbrott

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).