Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HovR friar man från miljöbrott - ”åklagaren har inte åberopat någon som helst bevisning”

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Djur- och växtskydd, Föroreningar, avfall och miljöskador, Miljöbrott