Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Hovrätt får bakläxa i HD – nekade prövning trots rättegångsfel i tingsrätten

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Civilprocess, Övrig nyttjanderätt