Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Hovrätten jämkar inte betungande skadestånd för bilbrännare

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Egendomsbrott, Brott mot samhället, Brott mot person, Övrig skadestånds- och försäkringsrätt, Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt, Åklagare, Polis