Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Hyresråd varnas för tjänsteförseelser – men slipper löneavdrag

Ett hyresråd vid Hyres- och arrendenämnden i Stockholm varnas av Statens ansvarsnämnd. Vissa påståenden om misskötsamhet som ordförande och internt på arbetsplatsen är inte bevisade, men hyresrådet har enligt beslutet gjort sig skyldig till flera tjänsteförseelser i samband med handläggningen av ärenden i hyresnämnden.

Det är Hyres- och arrendenämnden i Stockholm som har anmält ett av sina hyresråd till Statens ansvarsnämnd och begärt att nämnden ska besluta om löneavdrag.

I den mycket omfattande anmälan anges det att hyresrådet vid handläggningen av ärenden har underlåtit att vidta vissa centrala åtgärder, att han vid sammanträden har agerat på ett sätt som inte är förenligt med rollen som ordförande samt att han har visat prov på bristande medarbetarskap och omdömeslöst uppträdande internt. Han ska dessutom ha haft sådan oreda på sitt arbetsrum att det inte kan ha varit möjligt att hantera allmänna handlingar på ett betryggande sätt, enligt nämnden.

Hyresrådet har själv bestritt anmälan och gjort gällande att det inte har förekommit något som vare sig enskilt eller sammantaget är av sådan art att det kan anses utgöra tjänsteförseelse som kan läggas till grund för disciplinpåföljd. Flera av de påståenden om hur han agerat som ordförande ska enligt hyresrådet dessutom vara av svepande karaktär och bygga på anonyma uppgifter.

Sammantaget anser ansvarsnämnden inte att påståendena om hyresrådets agerande som ordförande och internt på arbetsplatsen innebär att han har åsidosatt sina skyldigheter i anställningen på ett sådant sätt att det grundar disciplinansvar.

Ansvarsnämnden anser däremot att det är bevisat att hyresrådet har gjort sig skyldig till flera tjänsteförseelser i samband med handläggningen av ärenden i hyresnämnden. Hyresrådet har i flera fall dröjt flera månader med att skriva protokoll från sammanträden och har handlagt en rad andra ärenden med stor passivitet.

Förseelserna kan sammantaget inte anses som ringa och hyresrådet ska därför tilldelas en disciplinpåföljd. Det är första gången hyresrådet är föremål för disciplinansvar och enligt nämnden kan påföljden stanna vid varning.


Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Legitimations- och disciplinärenden, Övrig nyttjanderätt, Övrig offentlig rätt, Domare

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig