Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ideell förening saknar rätt att överklaga nätkoncessionsbeslut

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Tillståndsfrågor, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Energirätt, Servitut och ledningsrätt, Associationsrätt - övrig

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig