Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ideell förening saknar rätt att överklaga nätkoncessionsbeslut

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Associationsrätt - övrig, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Tillståndsfrågor, Förvaltningsprocess, Servitut och ledningsrätt, Energirätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig