Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ideellt skadestånd för felaktiga utmätningar

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Konstitutionell rätt, Mänskliga rättigheter, Europakonventionen, Skadeståndsrätt, Utsökningsrätt