Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ingen prövning av fallet med två pojkar som LVU-placerades mot deras och pappans vilja

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Tvångsvård m.m., Förvaltningsrätt, Övrig familjerätt, Vårdnad, umgänge och boende