Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

”Innehav” i editionssammanhang blir HD-fråga

”Innehav” i editionssammanhang blir HD-fråga
Det blir upp till HD att avgöra om det omtvistade mötesprotokollet ska lämnas ut inom ramen för ett editionsföreläggande. Foto: Isak Bellman
Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Advokat, Civilprocess, Offentlighet och sekretess, Företagshemligheter, Avtalsrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).