Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Intervju med miljöjuristen som utmanade och vann mot Skogsstyrelsen

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
VA, Mänskliga rättigheter, Socialförsäkring, Konkurrensrätt, HR, Compliance - finansiella bolag, Skadeståndsrätt, IT-rätt, Lokalhyra, Diskriminering, Compliance - hållbarhet, Avtalsrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Tvist mellan enskilda, Entreprenadrätt, Övrig affärsjuridik, Associationsrätt - övrig, A-kassa, pension m.m., Legitimations- och disciplinärenden, Europakonventionen, Miljöbrott, Narkotikabrott, Trafikbrott, Försäkringsrätt, Försvar, konflikt och terrorism, Övrig fastighetsjuridik, Sakrätt, Övrig arbetsrätt, Associationsrätt - aktiebolagsrätt, Insolvensrätt, Övrig familjerätt, Genteknik, kemiska produkter och biotekniska organismer, Skattetillägg, Brott mot samhället, Egendomsbrott, Ekobrott, Compliance - försäkring, Företagshemligheter, Compliance - icke-finansiella bolag, Köprätt, Compliance - konsumentskydd, Compliance - övrigt, Övrig skatterätt, Brott mot person, Diskriminering i arbetslivet, Kollektivavtal, Medbestämmande, Europeiskt medborgarskap, Fri rörlighet, Institutionell rätt, Varumärkesrätt, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Skola och utbildning, Mönster- och designrätt, Patenträtt, Upphovsrätt, Anställning, uppsägning och avskedande, Arbetsmiljö, Övrig internationell rätt, Förvar, Uppehållstillstånd på grund av anknytning, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, Uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter, Föroreningar, avfall och miljöskador, Tillståndsfrågor, Sjö- och transporträtt, Advokat, Övrig skadestånds- och försäkringsrätt, Utsökningsrätt, Ledighet och frånvaro, Djurhållning, Infrastruktur, Tryck- och yttrandefrihet, Tull- och smugglingsbrott, Övrig miljörätt, Kriminalvård, Skatteprocess, Straffprocess, Inkomstskatt - företag, Mervärdesskatt, Utlämning på grund av brott, Tvångsvård m.m., Civilprocess, Förvaltningsprocess, Skiljeprocess, Fåmansbolag, Utvisning på grund av brott, Vårdnad, umgänge och boende, Övrig migrationsrätt, Jakt och fiske, Förvaltningsrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Konstitutionell rätt, Kyrkorätt, Offentlighet och sekretess, Bostadshyra - underhåll och renovering, Bostadshyra - överlåtelse och andrahandsuthyrning, Övrig nyttjanderätt, Kommunalrätt, Internationell privat- och processrätt, Adoption och föräldraskap, Bodelning, Arv, gåva och testamente, Folkrätt, Bostadshyra - hyresnivå, Äktenskap och samboende, Åklagare, Expropriation, Bostadsrätt, Jordbruk och skogsbruk, Trafik och fordon, Migrationsprocess, Deklaration och förfarande, Arbetsmiljöbrott, Underhåll, Offentlig upphandling, Naturskydd, Polis, Värdepappersrätt, Bostadshyra - förlängning, Buller, Djur- och växtskydd, Täkt- och vattenverksamhet, Marknadsrätt, Folkbokföring, namnfrågor m.m., Socialrätt, Övrig offentlig rätt, Inkomstskatt - individ, Skatteflykt, Fastighetsbildning, Fastighetsköp, Övrig immaterial- och marknadsrätt, Fastighetsmäkleri, Plan- och byggnadsfrågor, Servitut och ledningsrätt, Arrende, Energirätt, Ordning och säkerhet, Internationell beskattning, Sociala avgifter, Konsumenträtt, Domare, Personuppgifter och integritet, Offentlig ekonomi, Påföljd, Övrig straffrätt, Övrig europeisk rätt, Svenskt medborgarskap, Tullrätt, Fastighetsbeskattning, Tullärenden, punktskatter m.m., Sanitet, ventilation m.m., God man och förvaltare, Kultur, idrott och fritid, Tillstånd och tillsyn, Revision och granskning