Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Jävsinvändning gjordes för sent – hindrar klandertalan mot skiljeförfarande

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Skiljeprocess, Entreprenadrätt, Avtalsrätt