Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Journalist får ut uppgift om avgångsvederlag

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Offentlighet och sekretess