Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Jurist nekas HD-prövning - tvingas betala klients rättegångskostnader efter överklagandemiss

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Underhåll, Civilprocess, Advokat, Övrig familjerätt