Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek – ett enklare förfarande

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:109
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Sjö- och transporträtt, Personuppgifter och integritet, Infrastruktur, Hälso- och sjukvårdsrätt