Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

KFM förlorar även i HovR - måste betala för förvaring av konkursegendom

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Avtalsrätt, Lokalhyra