Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Klargöranden från EU-domstolen om GDPR och utlämnande av brottmålsdomar

Klargöranden från EU-domstolen om GDPR och utlämnande av brottmålsdomar
Det krävs att sökanden som begär ut handlingen har ett särskilt intresse av att erhålla en efterfrågad brottmålsdom, enligt EU-domstolen.
Instans
EU-domstolen
Rättsområden
HR, IT-rätt, Övrig arbetsrätt, Fri rörlighet, Anställning, uppsägning och avskedande, Tryck- och yttrandefrihet, Personuppgifter och integritet, Påföljd, Övrig straffrätt, Övrig europeisk rätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig