Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Klyvningsmöjligheterna för fastighetsägare som nyttjat ett av husen blir fråga för HD

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Övrig nyttjanderätt, Tillståndsfrågor, Fastighetsbildning