Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kommun nekas strandskyddsdispens för brygganläggning

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Naturskydd, Djur- och växtskydd