Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kommunen visade på merkostnaderna – synskadad pojke nekas skolskjuts

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Skola och utbildning, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt