Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:139
Avsändare
Infrastrukturdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Trafik och fordon, Sjö- och transporträtt, Ordning och säkerhet, Infrastruktur, Marknadsrätt, Fri rörlighet