Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:116
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Fri rörlighet, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Associationsrätt - aktiebolagsrätt