Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kraftverk i Loån lagligförklaras – HD prövar inte fallet

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Naturskydd, Energirätt