Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kronofogden måste pröva handräckning av bohag även före bodelning

Kronofogden måste pröva handräckning av bohag även före bodelning
Foto: Sara Burman/Kronofogden
Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Bodelning, Civilprocess, Sakrätt