Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:363
Omnämnda SFS
1970:988, 1993:891, 1992:1212, 20:283, 2003:628
Rättsområden
Fastighetsbildning, Utsökningsrätt