Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i förordningen (1989:97) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2019:1200
Omnämnda SFS
1989:97, 20:12, 20:80
Rättsområden
Skatteflykt, Internationell beskattning