Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:732
Omnämnda SFS
2010:2043, 19:150, 20:38, 2015:700
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Övrig internationell rätt, Konflikt och terrorism, Fri rörlighet, Compliance - konsumentskydd, Compliance - försäkring, Compliance - finansiella bolag, A-kassa, pension m.m.