Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:932
Omnämnda SFS
1999:1229, 1952:167, 2015:1016, 2015:1017, 21:207, 22:14, 2008:803, 2019:907
Rättsområden
Inkomstskatt - företag, Förvaltningsrätt, Jordbruk och skogsbruk

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig