Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:371
Omnämnda SFS
1978:801, 1998:620, 1983:247, 20:259, 2005:975, 2010:619
Rättsområden
Påföljd, Domare, Straffprocess, Ordning och säkerhet, Kriminalvård, Övrig internationell rätt