Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:326
Rättsområden
Fåmansbolag, Sociala avgifter, Inkomstskatt - individ, Socialförsäkring, Anställning, uppsägning och avskedande, A-kassa, pension m.m., Kollektivavtal