Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:1029
Omnämnda SFS
1994:569, 21:204, 22:20, 1995:1306
Rättsområden
Övrig straffrätt, Brott mot samhället, Straffprocess, Övrig internationell rätt, Försvar, konflikt och terrorism, Folkrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig