Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:1208
Omnämnda SFS
1995:1559, 21:36, 21:116, 2014:975
Rättsområden
Revision och granskning, Tillstånd och tillsyn, Fri rörlighet, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig