Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:751
Omnämnda SFS
1998:293, 19:158, 20:27, 2005:1123, 2010:2043, 2019:742, 2015:714, 2007:337, 2010:2060, 1975:1410, 2008:101, 2018:1219
Rättsområden
Försäkringsrätt, Tillstånd och tillsyn, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet, Compliance - konsumentskydd, Compliance - försäkring, Compliance - finansiella bolag, A-kassa, pension m.m., Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt