Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2022:320
Omnämnda SFS
1998:506, 2000:1225, 22:119, 22:243, 2006:1510, 2005:460
Rättsområden
Tull- och smugglingsbrott, Straffprocess, Energirätt, Tullrätt, Tullärenden, punktskatter m.m.

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig