Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:901
Omnämnda SFS
2000:1225, 1968:64, 1996:67, 2010:1011, 2003:148, 1996:701, 1998:506, 2000:1064, 2016:253, 2006:1329, 1971:69, 2011:1244, 20:200, 21:31, 2018:1315, 2016:275, 2020:835, 2016:489, 2016:545, 2004:210
Rättsområden
Tull- och smugglingsbrott, Påföljd, Narkotikabrott, Brott mot samhället, Straffprocess, Tullrätt, Ordning och säkerhet, Konflikt och terrorism