Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:1025
Omnämnda SFS
2004:297, 1995:1000, 2007:528, 2010:751, 20:195, 21:60, 2019:757, 2004:299
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet, Compliance - försäkring, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt