Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:258
Omnämnda SFS
2007:1157, 2014:743, 2011:1583
Rättsområden
Polis, Tullrätt, Trafik och fordon, Tillstånd och tillsyn, Skola och utbildning, Sjö- och transporträtt, Ordning och säkerhet, Infrastruktur, Jordbruk och skogsbruk, Fri rörlighet, Legitimations- och disciplinärenden