Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:359
Omnämnda SFS
2007:1157, 20:165, 20:281
Rättsområden
Polis, Tryck- och yttrandefrihet, Tillstånd och tillsyn, Sjö- och transporträtt, Ordning och säkerhet, Infrastruktur, Legitimations- och disciplinärenden