Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:453
Omnämnda SFS
2010:801, 2010:800, 2018:1304, 20:300
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Skola och utbildning, Förvaltningsrätt, Övrig arbetsrätt, Legitimations- och disciplinärenden