Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:1214
Omnämnda SFS
2015:1016, 1999:1309, 21:36, 21:116, 2018:2021, 1995:1571, 2004:297, 2007:528
Rättsområden
Revision och granskning, Tillstånd och tillsyn, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Insolvensrätt, Associationsrätt - övrig, Associationsrätt - aktiebolagsrätt