Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2018:1216) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:309
Omnämnda SFS
2018:1216, 2009:400, 20:158, 20:262
Rättsområden
Offentlighet och sekretess