Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2024:467
Omnämnda SFS
2018:1694, 2009:400, 2018:1177, 2024:461, 24:87, 24:217
Rättsområden
Institutionell rätt, Straffprocess, Offentlighet och sekretess, Åklagare, Personuppgifter och integritet, Tullrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig