Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:935
Omnämnda SFS
2019:742, 2010:2044, 2010:2043, 21:17, 21:40
Rättsområden
Försäkringsrätt, Compliance - försäkring, A-kassa, pension m.m., Kredit, finans- och bankrätt, Associationsrätt - övrig