Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:552
Omnämnda SFS
2006:804, 21:157, 21:323, 2021:169, 2016:280
Rättsområden
Konsumenträtt, Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt, Övrig miljörätt, Jordbruk och skogsbruk, Djur- och växtskydd, Marknadsrätt, Fri rörlighet