Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2023:804
Omnämnda SFS
2011:1244, 1984:410, 1990:661, 1990:1427, 1994:1776, 1995:1667, 1999:673, 2007:460, 2016:1067, 2017:1200, 2018:696, 2018:1139, 2022:155, 2022:156, 2023:75, 24:1, 24:47, 2023:76, 2022:1780, 2022:174, 1999:1078, 2022:1681, 2023:208
Rättsområden
Övrig skatterätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Deklaration och förfarande, Energirätt, Konsumenträtt, Tullärenden, punktskatter m.m.

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig