Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:954
Omnämnda SFS
2011:1244, 1999:1229, 19:162, 20:48, 1965:269, 2005:807, 2012:387, 2017:387, 1991:586, 1991:591, 2009:1289
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Mervärdesskatt, Deklaration och förfarande, Kommunalrätt